Code css, js đổi màu ảnh khi rê chuột vào

Viết bằng Css 3, pro ghé qua đừng chém em nhe

Hàng sưu tầm

Rất đơn giản nhé. Bạn chèn code này vào css, còn nếu chèn luôn cho 1 trang html nào thì nhớ để trong cặp thẻ style. Hiển thị khi bạn truy cập từ pc nhé.

@-webkit-keyframes hue<br />
{<br />
100% { -webkit-filter:hue-rotate(360deg); }<br />
}<br />
img:hover<br />
{<br />
-webkit-animation:hue 1s linear infinite;<br />
}
1
2
3
4
5
6
7
8
@-webkit-keyframes hue
{
100% { -webkit-filter:hue-rotate(360deg); }
}
img:hover
{
-webkit-animation:hue 1s linear infinite;
}

– Khi sử dụng ban chỉ cần chèn images như bình thường là nó hiển thị nhé:
<img src=”link ảnh”>

This entry was posted in Cài đặt Wordpress bằng video, Học wordpress giá rẻ, Học wordpress tại Hà Nội, Tạo blog với Wordpress miên phí. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s