Chèn trạng thái online/offline yahoo skype vào website, blog

chen bieu tuong yahoo vao blog Chèn trạng thái online/offline yahoo skype vào website, blog

I) ĐƯA BIỂU TƯỢNG YAHOO VÀO WEB

Không một chatter (người tán gẫu trên mạng) Việt Nam nào mà không biết đến trình tin nhắn tức thờiYahoo! Messenger. Vậy làm thế nào để người đọc blog của bạn có thể biết bạn đang online mà tán gẫu hay đơn giản là để họ nhắn cho bạn vài dòng offline? Hãy chèn đoạn code sau đây vào vị trí bạn muốn hiển thị biểu tượng.

<a href=”ymsgr:sendIM?YahooID“><img border=”0″ src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YahooID&m=g&t=ImageNo&l=us”></a>

Ở đây chúng ta lưu ý YahooID là nickname của bạn tại Yahoo. Ví dụ nickname của tôi là dv2n. ImageNo là một trong số: 0, 1, 2 tương ứng lần lượt với các hình bên dưới từ trên xuống mà bạn chọn.

 Chèn trạng thái online/offline yahoo skype vào website, blog

 Chèn trạng thái online/offline yahoo skype vào website, blog

 Chèn trạng thái online/offline yahoo skype vào website, blog

 

II) ĐƯA BIỂU TƯỢNG SKYPE VÀO WEB

Việc đầu tiên bạn cần làm là cho phép hiển thị trạng thái trực tuyến trên web. Để thực hiện bạn đăng nhập Skype, chọn thực đơn Tools -> Options -> Privacy và đánh dấu chọn Allow my status to be shown on the web.

Chèn biểu tượng Skype vào website

Tiếp theo bạn click vào địa chỉ http://www.skype.com/share/buttons/ và thực hiện theo các bước.

Bước 1: Nhập Skype Name (Tên mà bạn dùng để đăng nhập trên Skype).

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng hoặc click vào link này để tạo biểu tượng.

chen online yahoo skype vao website Chèn trạng thái online/offline yahoo skype vào website, blog

Bước 3: Xem hiển thị trước.

Bước 4: Khi đã ưng ý thì chép phần mã nằm trong Copy & pase this code để dán vào website của bạn.
This entry was posted in Cài đặt Wordpress bằng video, Học wordpress giá rẻ, Học wordpress tại Hà Nội, internet makerting, Tạo blog với Wordpress miên phí, Thiết kế web miên phí tại Hải Phòng, Wordpres cơ bản tại Hà Nội, wordpress themes miễn phí. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s