Tag Archives: Hoc wordpress online

WordPress – Theme miễn phí chất lượng trả phí

Trong một số bài viết trước mình đã giới thiệu một số theme miễn phí tuyệt đẹp dành cho WordPress. Qua các theme đó ta có thể nói rằng hiện nay các theme miễn phí rất nhiều cái không hề … Continue reading

Posted in Học wordpress giá rẻ | Tagged , , , | Leave a comment

Google Penguin Update: Tác động tới sự đa dạng của anchor text

Đây là một bài viết mang tính thời sự và cũng đang là chủ đề mình quan tâm nên xin chia sẽ cùng với các bạn. Google Penguin update ra mắt bản mới nhất đề cập đến vấn đề sự … Continue reading

Posted in Học wordpress giá rẻ | Tagged , , , , | Leave a comment